Nieleczona choroba przyzębia (zwana potocznie paradontozą), powikłania próchnicowe, utrata zębów w wyniku urazów lub na skutek pochopnej kwalifikacji do ekstrakcji – to przyczyny braków w uzębieniu. Ubytki, poza względami estetycznymi, mogą również prowadzić do poważnych schorzeń układu pokarmowego. Warto więc w porę zadbać o ubytki zębowe.

W Dentica Bieleccy specjalizujemy się w protetyce i implantologii, czyli dziedzinach stomatologii związanych z uzupełnianiem ubytków zębowych. Utracone zęby mogą być odtwarzane poprzez protezy – korony, mosty, uzupełnienia typu inlay oraz  wszczepy dentystyczne, nazywane też implantami.

Odbudowa pojedynczego zęba w oparciu o implanty. (źródło: Dentica Bieleccy)

Co to jest implant?

Implant dentystyczny to śruba tytanowa, doskonale tolerowana przez organizm ludzki. Trwale zrasta się z kością, zastępując utracony korzeń zęba i służy jako podpora dla przyszłej odbudowy protetycznej.

pytania_mocowanie_2

Implant to tytanowa śruba, która imituje korzeń zęba. (źródło: Straumann)

Na czym polega zabieg implantacji?

Zabieg implantacji (wszczepienia implantu) polega na wprowadzeniu niewielkiej śruby tytanowej do kości w miejscu po utraconym zębie, a następnie wykonaniu korony porcelanowej lub mostu. Większość zabiegów wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, takim samym jak przy ekstrakcji.

Czy zawsze i u każdego można zastosować leczenie implantami?

Przeciwwskazania do leczenia implantami można podzielić na ogólnomedyczne oraz anatomiczne. Nie wykonuje się implantacji u osób schorowanych, nieutrzymujących właściwej higieny, nałogowych palaczy, osób upośledzonych. Anatomiczne przeciwwskazania wynikają z braku odpowiedniej ilości tkanki kostnej, zbyt bliskiego położenia takich struktur anatomicznych jak nerw zębodołowy, schodząca nisko zatoka szczękowa, zbyt wąski wyrostek zębodołowy itp. Te przeciwwskazania mogą mieć jednak charakter przejściowy ponieważ wykonuje się zabiegi przedimplantacyjne, które korygują te niekorzystne warunki miejscowe.

TM-implanty

(źródło: Thommen Medical)

Ile trwa leczenie?

Sam zabieg trwa około godziny, po wprowadzeniu implantu zaszywa się go lub wykonuje koronę-most tymczasowy na okres 3-4 miesięcy. W tym okresie następuje integracja kości z implantem w rezultacie czego można dokonać zamiany tymczasowych uzupełnień na wysoce estetyczne korony lub mosty ceramiczne.

ZALETY IMPLANTÓW?

  • przywracają funkcje i komfort własnych zębów
  • eliminują dolegliwości związane z tradycyjnym leczeniem
  • nie wymagają piłowania sąsiednich, zdrowych zębów
  • mocno i pewnie utrzymują protezę zębową, co pozwala uniknąć pokrywania podniebienia masą akrylową, a tym samym zwiększa komfort mówienia i odczuwania smaku
  • są doskonale dopasowane do łuku zębowego
  • chronią przed zanikiem kości, dzięki czemu możliwe jest zachowanie naturalnego kształtu dziąseł i estetycznego wyglądu twarzy

straumann_www

System Straumann to światowy lider w implantologii stomatologicznej i regeneracji tkanek przyzębia, stosowany od prawie pół wieku przez lekarzy na całym świecie. Według danych National Agency for Medicines (2006), implanty Straumann dają najwyższy odsetek powodzenia spośród wszystkich zarejestrowanych systemów implantologicznych, tj. 98,7%.

tm_WWW

System Thommen Medial stosowany jest skutecznie od ponad 20 lat, we wszystkich obszarach wskazań medycznych. Jest prosty w użyciu, przejrzysty, daje możliwość precyzyjnej i estetycznej odbudowy ubytków zębowych.

AlphaBio_www

System implantologiczny Alpha Bio Tec oferuje szeroką gamę produktów, w tym implantów i części protetycznych mających jedną platformę, pasującą do wszystkich średnic implantów. Produkty Alpha Bio Tec objęte są gwarancją i spełniają międzynarodowe standardy jakości.

CWM_www

System implantologiczny CWM (Cowellmedi) stosowany jest od ponad 20 lat, w ponad 30 krajach na całym świecie. Oferuje szeroką gamę produktów do zabiegów implantologicznych. Implanty CWM spełniają międzynarodowe i europejskie standardy jakości.

Dentium_www_200

System implantologiczny Dentium stworzony został przez lekarzy dla lekarzy, zgodnie z dewizą firmy Dentium „For Dentists By Dentists”. Implanty Dentium posiadają nowoczesny stożkowy kształt, który umożliwia łatwe umieszczenie implantu, daje możliwość doboru implantu do profilu każdego z zębów, pozwala na znakomitą stabilizację w zębodołach.

 

Etapy leczenia implantologicznego

Etap 1: Konsultacja ze specjalistą oraz diagnoza

Planowanie leczenia rozpoczyna się szczegółową oceną predyspozycji pacjenta do wykonania zabiegu implantologicznego. Lekarz bada stan higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej, ale również ogólny stan zdrowia pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych. W celu dokładnego zaplanowania zabiegu, wykonywane są zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie zdjęć RTG lekarz ocenia, czy kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego, oraz dokładne wyznacza miejsca implantacji. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie badania tomografii komputerowej (CT) – badanie to wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia RTG nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta.

Etap 2: Wszczepienie implantu

Implanty stomatologiczne z reguły wszczepiane są w znieczuleniu miejscowym, w szczególnych przypadkach zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Pierwszym krokiem podczas wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo-śluzówkowego. Następnie lekarz wprowadza implant do łoża kostnego. Po wykonaniu zabiegu niewielka rana zaopatrzona zostaje w szwy chirurgiczne. Wszczepianie pojedynczego implantu zazwyczaj trwa nie dłużej niż pół godziny. Jednak w zależności od stopnia trudności zabiegu oraz ilości założonych wszczepów, zabieg może trwać dłużej.

Etap 3: Wgajanie się implantu

Okres gojenia trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji jest minimalne. Założone podczas zabiegu implantacji szwy są usunięte po upływie 7 do 10 dni od zabiegu. Przez następne 2 miesiące w kości zachodzi tzw. proces osteointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością. Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Z uwagi na komfort oraz dla zachowania estetyki, na okres fazy gojenia pacjentowi zakłada się tzw. odbudowę tymczasową, która jest nie do odróżnienia od naturalnych zębów oraz docelowych koron. Jeśli proces wgajania się implantu przebiega prawidłowo, wykonanie ostatecznej odbudowy jest możliwe już po 2 miesiącach.

Etap 4: Pobranie wycisku

Pobranie wycisku w gabinecie stomatologicznym jest  jednym z kluczowych etapów leczenia protetycznego. Na podstawie pobranego wycisku technik dobiera łącznik protetyczny i wykonuje dopasowaną, szczelną i estetyczną koronę zęba.

Etap 5: Przykręcenie łącznika oraz zamocowanie korony

Przykręcenie łącznika protetycznego wcześniej przygotowanego przez technika pozwala na zamocowanie korony protetycznej, która będzie łudząco podobna do reszty uzębienia.

Etap 6: Wizyty kontrolne u specjalisty

W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego konieczne są regularne wizyty kontrolne, według harmonogramu ustalanego przez lekarza. Plan wizyt kontrolnych ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie, w zależności od uwarunkowań danego przypadku.

 

Dowiedz się więcej o rewolucyjnej metodzie L-PRF™ regeneracji kości

Lava_slajder-www

Więcej informacji o leczeniu implantologicznym znajdziesz na www.wszystkooimplantach.pl

baner-NFZ